De diagnose... En nu?  

Afgelopen zomer, op reis door Kroatië en Slovenië, kreeg ik last van geheugenproblemen. In het half jaar daarna, bij bezoeken aan huisarts, specialisten en ziekenhuizen, openbaarde zich bij mij een ziektebeeld, waarvoor uiteindelijk, begin december 2019, de diagnose kwam vast te staan: ik had de ziekte van Alzheimer. Een schokkend bericht, een voorbode van een verder teruglopend geheugen, en de voorspelling van een bekorte levensduur gepaard aan geleidelijk verlies van fysieke mogelijkheden en levenskwaliteit.

Op deze pagina's vertel ik aan de hand van regelmatig verschijnende columns over mijn gevoelens en belevenissen. Wil je volgende afleveringen van het blog niet missen? Stuur dan een verzoekje naar jaco.samsom@kpnmail.nl

1 Het ligt niet aan het weer, dec. 2019
2 Herinneringen zijn dingen... dec. 2019
3 Wat zou het met een mens doen? jan. 2020
4 Hoe houd je je hoofd goed? feb. 2020
5
Kroniek van 2 aangekondigde doden maart 2020
6 Ziek zijn, niks voor mij maart 2020
1 cm afstand
april 2020
8 Nederland is ziek april 2020

9 Coroneuze stilte mei 2020
10 Wel corona, geen stilte op de Dam juni 2020