Taaleratuur Lanfantaa-strip.jpg
  Letters, wat zijn dat eigenlijk? (en andere interessante vragen op de Taalcanon)
Kun je je moedertaal vergeten? Kunnen we in de toekomst praten met onze computers? Is het erg als de taal verandert? Allerlei dingen die je je weleens afvraagt. De Taalcanon laat het niet bij korte feitelijke antwoordjes, maar laat een hele wereld achter de woorden zien. Je krijgt antwoord, en je wordt nog nieuwgieriger.
................. Deze foto laat iets zien van de taaltentoonstelling Lan Fan Taal, onderdeel van "Leeuwarden, Europese culturele hoofdstad 2018". Vandaar de Friese woorden ertussen. Zoek het Fries uit op friesetaal.org  
 

Hoe Oudnederlands Nieuwnederlands werd:
lees over de ontwikkeling van onze taal door
de eeuwen heen
(een hoofdstuk uit Atlas van de Nederlandse
taal, door Mathilde Jansen e.a. 2017)

 

 

 

 

 

 

en kijk ook eens op LiteraTaal

"Gelobistu in Got, alamehtigan fadaer?"
"Ec gelobo ..."

Dit is één van oudste overgebleven tekstjes uit het Nederlands, van rond het jaar 800.
Het is de Christelijke Doopgelofte. Doopouders in de hele wereld, door alle tijden heen,
onderwierpen zich aan één en dezelfde tekst.
Kijk naar het slotfragment uit The Godfather. Spoel eventueel door naar 2.14
(Als je de moordaanslagen niet goed kunt hebben, laat het fragment dan zitten.)
En kijk naar de complete tekst in Taalhelden.