Vragen over ‘Van de koele meren des doods’ van Frederik van Eeden

terug naar index

Er is een vraag over elk van de 27 hoofdstukken. Het zijn duidelijk controlevragen om te testen of het boek gelezen hebt, maar de vragen gaan ook in op de persoonlijkheid van Hedwig, en hoe ze zich ontwikkelt. Als je de vragen beantwoordt, probeer dan te citeren uit het boek.

 1. “De dingen achter het glas zichtbaar, meubels en bloemvazen, zeer ordelijk gehouden en rein, maar onschoon…” zegt de schrijver. Waarom onschoon? Hoe ervaart Hedwig het?
 2. Hedwig genoot van de natuur op het platteland rond Het zomerhuis, “een machtige en diepgaande ommekeer. ” Het lijkt wel of het buitenleven haar zelfs seksueel opwond. Heb he daar een voorbeeld van?
 3. Een jongen zei eens tegen haar ’hier moet ik je nu doodmaken, vind je dat goed?’ Wat is Hedwigs reactie?
 4. Wat zei de godsdienstleraar altijd tegen Hedwig? A: ‘kom, dat 's maar verbeelding’
 5. “Nu bijna vijftien jaren zijnde ging zij veel op dansfeesten.” Wat zei haar broer daarover?
 6. Ze ontmoette drie jaar later op het platteland een jongen. Vertel iets over die jongen. Welk effect heeft Hedwig op hem?
 7. Hedwigs neef wil zich met haar verloven. Wat is haar reactie daarop?
 8. “Zij zag de jongensfiguur in 't duister, zij voelde de omhelzing en de kussen.Toen zondigde zij weer als vroeger en daarna … alles plotseling ontdaan van den bedriegelijken glans van bekoring. Zij snikte en bad God om vergeving.” Wat zou de schrijver bedoelen met ‘zij zondigde’?
 9. Hoe denkt Hedwig dat kinderen voortgebracht worden?
 10. Johan, een kandidaat-geliefde. Hij heeft verheven gedachten, maar hoe kijkt hij ook soms tegen het leven aan?
 11. Hedwig ontmoet Gerard. Wat is zijn bijnaam? Hoe kijkt ze tegen hem aan?
 12. “De diepste oorzaken van Gerards ernstig wezen waren anders dan Hedwig ooit bevroeden kon”. Wat is er in Gerards jeugd gebeurd?
 13. Er hing een afschrikwekkend portret van Hedwig in de etalage van een winkel. Hoe ervoer Hedwig dit?
 14. Ze had grote verwachtingen van haar huwelijksreis naar Duitsland. Maar hoe heeft ze het werkelijk ervaren?
 15. Ze ging weer een keer terug naar het platteland rond Merwestee. Hoe vond ze Johan daar terug?
 16. Wat ging Hedwig doen op de boerderij bij Merwestee?
 17. Gerard wil dat Hedwig een kind krijgt. Hoe reageert Hedwig daarop?
 18. Wat was het advies van Leonora aan haar vroegere vriendin Hedwig? En wat was het gevolg voor Hedwig?
 19. Wat vindt Gerard van Ritsaart?
 20. Hoe reageerde Hedwig toen Ritsaart haar ’s nachts verraste?
 21. Wat is Joobs raad aan Hedwig?
 22. Wat vertelt Joob? Wat vindt hij van haar leven?
 23. Hoe reageert Gerard op Hedwigs mededeling dat ze nu met Ritsaart getrouwd is? En wat doet Hedwig daarna?
 24. Hoe reageert Hedwig op het leven in Londen?
 25. Wat is het effect op de hertog en zijn dochter van Hedwigs openhartigheid over haar relatie met Ritsaart?
 26. Wat doet Hedwig met haar kindje op weg naar Holland?
 27. Wat geeft de dokter waar Hedwig te gast is, om haar op haar gemak te stellen?

Er staat een illustratie op de beginpagina van LiteraTaal bij de link naar de vragen over ‘Van de koele meren des doods’. Is dit een illustratie uit het boek? Wat is de titel van het schilderij? Bij welk internationaal literair meesterwerk is dit een illustratie geweest? Kun je een verband leggen tussen de illustratie en de roman Van de koele meren des doods?

Geheel open vraag: geef een diagnose van Hedwig. Hoe zou je haar aandoening noemen? Wat zijn de symptomen? Welke stimuli in haar omgeving zijn het die de symptomen oproepen?

Lever de antwoorden in bij de docent en vraag hem om de pagina-code van het antwoordblad.