"Hij had zijn slaapmuts nog op het kale hoofd, daar hij gewoon was die niet vóór elf uren voor zijn pruik te verwisselen. (...) Tante, die reeds zat te breien, zette, tengevolge ener zeer oneigenaardige gewoonte, haar bril af, om beter mijn robe de chambre te kunnen bekijken. (...) 'Heremijntijd! Zijn die dingen weer in de mode?' (het was 1836)"