De Familie Stastok
"...zoras hij de kamer binnenkwam, kende ik hem door en door. Zijn gehele voorkomen sprak college-houden uit; zijn gehele lichaam dicteerde dictaten. De bleke kleur, het gebogen hoofd, de stalen bril, de theedoekige das, (...) alles deed de student zien, die van het academie-leven niets kent dan de collegekamers (...) Zulk een student was zonder twijfel mijn onbekende neef Pieter Stastok."